SZYBKO, WYGODNIE, ŁATWO I Z JAKIEGOKOLWIEK MIEJSCA NA ŚWIECIE, RÓWNIE SKUTECZNIE JAK PODCZAS OSOBISTEJ WIZYTY W KANCELARII PRAWNEJ LUB PATENTOWEJ

Innowacyjna usługa dostępna online.

Jesteśmy na rynku usług prawniczych od ponad 25 lat, gwarantujemy wysoki poziom obsługi prawnej, najwyższą staranność zawodową i przystępne ceny


Wypełnij poniższy formularz i prześlij do naszej kancelarii, gdzie zajmie się nim profesjonalista (rzecznik patentowy, adwokat). Po analizie przesłanych informacji skontaktujemy się z Tobą mailowo w celu potwierdzenia przyjęcia zlecenia i określenia kosztów ochrony znaku towarowego. Jeśli zaakceptujesz naszą ofertę, zajmiemy się ochroną Twojego znaku lub sloganu lub logo przed właściwym urzędem/organem, w przeciwnym przypadku nie dojdzie do zawarcia umowy (w każdej sytuacji wszelkie przesłane dane Twojej sprawy będziemy cały czas chronili jako tajemnicę zawodową).

  Zgłaszający:
  Wybierz właściwą opcję i wypełnij stosowne dane - na tej podstawie przygotujemy i prześlemy wstępnie wypełniony formularz pełnomocnictwa.

  Miejsce zamieszkania i adres:

  Znak towarowy do zgłoszenia – rodzaj znaku:
  Wpisz brzmienie znaku w ramce lub załącz plik graficzny z projektem znaku (plik format: .JPG, .PNG, .TIFF, .PDF).

  Zakres działalności, która ma być objęta ochroną:
  Wpisz zakres działalności w ramce lub załącz plik tekstowy.

  Terytorium, na którym ma być chroniony znak:

  Inne informacje i dokumenty:

  Dane kontaktowe:

  Pełna nazwa (firma), pod którą jest prowadzona działalność:

  Siedziba i adres:

  Numer NIP:

  Znak towarowy do zgłoszenia – rodzaj znaku:
  Wpisz brzmienie znaku w ramce lub załącz plik graficzny z projektem znaku (plik format: .JPG, .PNG, .TIFF, .PDF).

  Zakres działalności, która ma być objęta ochroną:
  Wpisz zakres działalności w ramce lub załącz plik tekstowy.

  Terytorium, na którym ma być chroniony znak:

  Inne informacje i dokumenty:

  Dane kontaktowe:

    Pełna nazwa (firma), pod którą jest prowadzona działalność:

  Dane każdego ze wspólników:

  Siedziba i adres:

  Numer NIP spółki:

  Znak towarowy do zgłoszenia – rodzaj znaku:
  Wpisz brzmienie znaku w ramce lub załącz plik graficzny z projektem znaku (plik format: .JPG, .PNG, .TIFF, .PDF).

  Zakres działalności, która ma być objęta ochroną:
  Wpisz zakres działalności w ramce lub załącz plik tekstowy.

  Terytorium, na którym ma być chroniony znak:

  Inne informacje i dokumenty:

  Dane kontaktowe:

    Nazwa (firma), pod którą jest prowadzona działalność:

  Siedziba i adres:

  Numer NIP:

  Znak towarowy do zgłoszenia – rodzaj znaku:
  Wpisz brzmienie znaku w ramce lub załącz plik graficzny z projektem znaku (plik format: .JPG, .PNG, .TIFF, .PDF).

  Zakres działalności, która ma być objęta ochroną:
  Wpisz zakres działalności w ramce lub załącz plik tekstowy.

  Terytorium, na którym ma być chroniony znak:

  Inne informacje i dokumenty:

  Dane kontaktowe:

    Klauzula informacyjna i zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Zgoda na korespondencję elektroniczną